Sản Phẩm

object(WP_Term)#8683 (11) {
 ["term_id"]=>
 int(87)
 ["name"]=>
 string(30) "Máy toàn đạc điện tử"
 ["slug"]=>
 string(20) "may-toan-dac-dien-tu"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(88)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(4)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
 ["meta_value"]=>
 string(1) "0"
}
object(WP_Term)#8658 (11) {
 ["term_id"]=>
 int(88)
 ["name"]=>
 string(37) "Máy định vị công trình ngầm"
 ["slug"]=>
 string(27) "may-dinh-vi-cong-trinh-ngam"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(89)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(1)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
 ["meta_value"]=>
 string(1) "0"
}
object(WP_Term)#8685 (11) {
 ["term_id"]=>
 int(89)
 ["name"]=>
 string(19) "Máy thủy chuẩn"
 ["slug"]=>
 string(14) "may-thuy-chuan"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(90)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(3)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
 ["meta_value"]=>
 string(1) "0"
}
object(WP_Term)#8683 (11) {
 ["term_id"]=>
 int(90)
 ["name"]=>
 string(32) "Máy thủy chuẩn điện tử"
 ["slug"]=>
 string(22) "may-thuy-chuan-dien-tu"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(91)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(1)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
 ["meta_value"]=>
 string(1) "0"
}
object(WP_Term)#8658 (10) {
 ["term_id"]=>
 int(91)
 ["name"]=>
 string(36) "Máy định vị vệ tinh GPS GNSS"
 ["slug"]=>
 string(8) "gps-gnss"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(92)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(0)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
}
object(WP_Term)#8659 (10) {
 ["term_id"]=>
 int(92)
 ["name"]=>
 string(13) "Máy kinh vĩ"
 ["slug"]=>
 string(7) "kinh-vi"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(93)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(0)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
}
object(WP_Term)#8660 (10) {
 ["term_id"]=>
 int(93)
 ["name"]=>
 string(15) "Máy laser xoay"
 ["slug"]=>
 string(10) "laser-xoay"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(94)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(72)
 ["count"]=>
 int(0)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
}
object(WP_Term)#8661 (11) {
 ["term_id"]=>
 int(94)
 ["name"]=>
 string(33) "Máy dò tìm công trình ngầm"
 ["slug"]=>
 string(26) "may-do-tim-cong-trinh-ngam"
 ["term_group"]=>
 int(0)
 ["term_taxonomy_id"]=>
 int(95)
 ["taxonomy"]=>
 string(11) "product_cat"
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["parent"]=>
 int(88)
 ["count"]=>
 int(1)
 ["filter"]=>
 string(3) "raw"
 ["meta_value"]=>
 string(1) "0"
}